In een tijd waarin de overheid meer en meer gebruik maakt van het strafrecht in reactie op maatschappelijke tendensen, is het temeer van belang dat voor iedereen voldoende adequate rechtshulp beschikbaar is om tegenwicht te bieden aan de steeds ruimere bevoegdheden van politie en justitie.

Daarbij is het zaak om al in een vroeg stadium van de strafrechtelijke procedure op de hoogte te zijn van wat er kan (en soms waarschijnlijk zal) gebeuren.

Zowel mr. Allersma als mr. Wierts staan u graag te woord als u wordt geconfronteerd met strafrechtelijke en aanverwante kwesties, zoals:

 • Een oproep om als verdachte op het politiebureau te verschijnen.
 • Een dagvaarding heeft ontvangen om bij de strafrechter te verschijnen.
 • De invordering van uw rijbewijs.
 • De inbeslagname van uw auto.
 • Een vordering tot afname van lichaamsmateriaal in verband met DNA-opslag.
 • Een vonnis waarvan u in hoger beroep wenst te gaan.
 • Een ontnemingsvordering of ontnemingsbeschikking.
 • De verdenking dat uw kind een strafbaar feit heeft begaan.
 • Een sepot en u een schadevergoeding wenst.
 • Een CBR-procedure.
 • De weigering een VOG af te geven.

In sommige gevallen is het mogelijk om van te voren een vaste prijsafspraak te maken.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.