Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend. De voogd oefent met uitsluiting van de ouders het gezag uit. Voogdij ontstaat door een beslissing van de rechter dan wel door een testamentaire voorziening van een gezaghebbende ouder dan wel door het overlijden van een gezaghebbende ouder die samen met een ander dan een ouder het gezag uitoefende.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.