In Nederland wordt nog altijd veel getrouwd, maar nog meer samengewoond. Dit kan met en zonder samenlevingsovereenkomst.

Als de relatie eindigt zonder dat er een samenlevingsovereenkomst is opgesteld, dan moet gekeken worden of er gemeenschappelijk vermogen en/of schulden zijn waarvoor een regeling getroffen moet worden en of er voor hetgeen over en weer betaald is ook een afrekening moet plaatsvinden. Is er een samenlevingsovereenkomst, dan dient deze bij verbreking van de samenwoning nagekomen te worden.

Als er kinderen zijn zal er een ouderschapsplan gemaakt moeten worden waarin afspraken worden vastgelegd over (onder andere) het hoofdverblijf, de wijze waarop de verzorging en opvoeding van de kinderen na het uiteengaan wordt vormgegeven, en de manier waarop de kosten van de kinderen worden gedeeld (kinderalimentatie).

In beginsel is bij samenwoning geen sprake van een partneralimentatieplicht, tenzij partijen daarover in de samenlevingsovereenkomst andere afspraken hebben gemaakt.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.