Partners die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, dienen een ouderschapsplan op te stellen. Daarin leggen zij in ieder geval vast hoe zij na de verbreking van de relatie de verzorging en opvoeding van de kinderen zullen vormgeven (contactregeling of omgangsregeling), de wijze waarop zij elkaar zullen raadplegen en consulteren in belangrijke aangelegenheden betreffende de kinderen en tot slot wordt hierin vastgelegd hoe in de kosten verbonden aan de verzorging en opvoeding van de kinderen wordt voorzien (kinderalimentatie).

In het ouderschapsplan kunnen ook nog andere afspraken worden vastgelegd, zoals leefregels,  gebruik van tablet en tv, bedtijden, huiswerk, contact met familie en derden, uitgaan, gebruik van genotsmiddelen enzovoort.
De kinderen dienen – mits daartoe in staat – bij de totstandkoming van het ouderschapsplan betrokken te worden. In ieder geval dient met de kinderen besproken te worden wat de ouders met elkaar hebben afgesproken. In het ouderschapsplan moet worden opgenomen hoe de kinderen bij de totstandkoming van het plan betrokken zijn.

Het opstellen van een ouderschapsplan is een momentopname. Omdat kinderen ontwikkelen en situaties kunnen wijzigen is het verstandig met elkaar een evaluatiemoment af te spreken, waarop bekeken wordt of de gemaakte afspraken nog volstaan.

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en voor ouders die samenwonen en samen het ouderlijk gezag over de kinderen uitoefenen. Maar ook als daarvan geen sprake is, is het aan te raden een ouderschapsplan op te stellen. Dit geeft duidelijkheid.

Wij kunnen u helpen bij het samen opstellen van een ouderschapsplan. Ziet u het niet zitten om samen om de tafel te gaan, dan kunnen wij namens u een voorstel aan de ex-partner doen betreffende de inhoud van een ouderschapsplan. Komt u er om welke reden dan ook niet uit met elkaar dan kan de rechter worden gevraagd beslissingen te nemen.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.