In Nederland trouwt men voor de wet in gemeenschap van goederen, tenzij er andersluidende afspraken worden gemaakt die worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden gemaakt.

Als sprake is van een gemeenschap van goederen zijn in principe alle bezittingen gemeenschappelijk en dienen de schulden samen gedragen te worden, met uitzondering van verknochte goederen en schulden, giften en erfenissen ontvangen onder een uitsluitingsclausule en kort samengevat het verzorgingsvruchtgebruik. Pensioenrechten waarop de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) van toepassing is, vallen niet in de gemeenschap (zie voor meer informatie deze website Pensioen).

De gemeenschap van goederen heeft dus verstrekkende gevolgen. De gemeenschap eindigt pas als er een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend. Om de ontbinding ook aan derden tegen te kunnen werpen is bovendien vereist dat het verzoekschrift in het huwelijksgoederenregister worden ingeschreven.

In huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten afwijken van de gemeenschap van goederen. Hierbij zijn vele varianten mogelijk. Bijvoorbeeld een algehele uitsluiting van gemeenschap van goederen, met uitzondering van enkele nader aan te duiden goederen, zoals de inboedel, woning e.d.

Wat veel voor komt in huwelijkse voorwaarden is dat partijen afspreken dat er geen enkele gemeenschap van goederen is, maar zij de overgespaarde inkomsten wel jaarlijks zullen verrekenen. Veelal blijft die verrekening tijdens het huwelijk achterwege en dient bij de echtscheiding een afrekening achteraf plaats te vinden. Dit is complex.

Zowel in de afwikkeling van de ontbonden gemeenschap van goederen als in de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding zijn wij zeer ervaren en kunnen wij u deskundige rechtsbijstand verlenen.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.