In Nederland komt een echtscheiding em een scheiding van tafel en bed tot stand door indiening van een scheidingsverzoek bij de rechtbank. Dit verzoek moet worden ingediend door een advocaat. Het verzoek kan door één van beide partijen gedaan worden maar ook op gemeenschappelijk verzoek.

Bij een scheiding wordt vaak gedacht aan ruzie en langlopende, kostbare procedures. Onze insteek is dat dit voorkomen moet worden, zeker als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding. Wij proberen dan ook met beide partijen samen de gevolgen van de scheiding in goed overleg te regelen. Dit kan middels een gemeenschappelijk verzoek of een mediationtraject. Mocht u toch beiden een eigen advocaat wensen, dan zullen wij nog steeds proberen met die advocaat en beide partijen goede afspraken te maken en de scheiding vlot en goed te regelen. Uiteraard zullen wij u ook bijstaan indien het tot een gewone procedure komt.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.