Een (echt)scheiding van de ouders kan verstrekkende gevolgen hebben voor de contacten tussen de kinderen en de grootouders. Deze kunnen hierdoor aanzienlijk worden beperkt of zelfs helemaal niet meer aan de orde zijn.

In de wet is het recht op omgang tussen kleinkinderen en grootouders niet vastgelegd, maar er kan wel aan de rechter om een omgangsregeling gevraagd worden als er sprake is van een nauwe persoonlijke band (family-life) tussen de grootouders en de kleinkinderen. Of daarvan sprake is, zal beoordeeld worden aan de hand van de concrete omstandigheden. Is sprake van een nauwe persoonlijke betrekking dan zal omgang alleen dan ontzegd kunnen worden als omgang niet in het belang van de kinderen is. De rechter kijkt naar de feiten en omstandigheden van het geval of vastlegging van een omgangsregeling gewenst is.

Het vastleggen door de rechtbank van een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen komt steeds meer voor. Dit zal ondermeer worden ingegeven door de veranderde maatschappij waarin grootouders een steeds grotere rol in de opvoeding van de kleinkinderen voor hun rekening nemen. Ook in de politiek is hiervoor aandacht en in maart 2015 is door het CDA een initiatiefnota geschreven waarin men het recht op omgang en informatie voor grootouders in de wet wil laten vastleggen. In Belgiƫ en Frankrijk is dit recht al in de wet vastgelegd, maar in Nederland is dit nog niet het geval.

Bij een (echt)scheiding leggen ouders in een ouderschapsplan onder andere vast hoe zij de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken na het verbreken van de relatie in willen kleden. Hierin kunnen zij ook de omgang tussen de grootouders en kleinkinderen en mogelijk tussen anderen en de kinderen vastleggen. Dit kan veel problemen en verstoorde verhoudingen voorkomen.

Wij kunnen u ter zake van deskundig advies voorzien en indien overleg niet meer tot de mogelijkheden behoort een procedure voor u starten.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.