Bij een scheiding waarbij kinderen betrokken zijn, geldt in beginsel dat ouders een regeling moeten treffen omtrent een contactregeling tussen de kinderen en de ouder waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben. Ook kunnen partijen een co-ouderschapsregeling afspreken, dit houdt in dat het kind (ongeveer) evenveel bij de ene als bij de ouder verblijft. Partijen moeten het hier wel samen over eens zijn omdat er bij een co-ouderschap veel overleg tussen ouders nodig is.

Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden van een contactregeling. Hoe moet het bijvoorbeeld als u het kind niet heeft erkend? Dan is er alleen recht op een contactregeling indien u family-life met het kind kunt aantonen. Dat is niet altijd mogelijk. In dat geval kan verzocht worden om vervangende toestemming tot erkenning zodat ook zonder family-life sprake kan zijn van een contactregeling, mits er geen wettelijke ontzeggingsgronden aan de orde zijn.

Juist in deze kwesties is overleg tussen partijen van belang. Wij streven ernaar zoveel mogelijk in overleg tot goede oplossingen te komen, bijvoorbeeld door mediation of viergesprekken met beide partijen en hun advocaten. Immers het is bij deze kwesties van groot belang dat kinderen onbelast contact kunnen hebben met beide ouders. Indien dat echter niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de ene ouder geen contact toestaat met de andere ouder of omdat de ouder niet geschikt is tot omgang met het kind, zal de gang naar de rechter de volgende stap zijn.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.