Het civiel recht vindt zijn oorsprong in het oude Romeinse recht, en is via de Franse Code Civiel in het begin van de 19e eeuw in zijn huidige vorm geïntroduceerd. Met name in het ondernemingsrecht zijn nog duidelijke overblijfselen van het oorspronkelijke Nederlandse civiele recht te herkennen, een voorbeeld is de naamloze vennootschap. 

Het civiele recht regelt de verhoudingen tussen burgers onderling en omvat een zeer breed scala aan rechtsgebieden. Denk aan: familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, erfrecht, ondernemingsrecht, koop- en verkoop, consumentenrecht, burenrecht, intellectueel eigendomsrecht et cetera. 

Veel van het civiele recht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, de procesregels die gelden bij geschillen op het civielrechtelijk gebied zijn met name opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, met diverse regelingen voor geschillen met een internationaal karakter. 

Allersma & Wierts hebben op het gebied van het civiel recht hun sporen verdiend. 

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.