In het bestuursrecht wordt de verhouding tussen overheid en burger geregeld, zoals in het civiel recht de verhouding tussen burgers onderling wordt geregeld. De overheid manifesteert zich met name in bestuursorganen en het procesrecht ervan is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Men dient zich te realiseren dat niet elk overheidshandelen onder het bestuursrecht valt: het kopen van een veegwagen door een gemeentelijke reinigingsdienst is een civiele aangelegenheid.

In het bestuursrecht zijn de bevoegdheden van de overheid geregeld, en met name van belang zijn de regelingen van rechtsbescherming. De gebruikelijke volgorde in de bestuursrechtelijke procedures zijn: het bezwaar (dat door het bestuursorgaan zelf wordt beoordeeld), het beroep en het hoger beroep. Bij de laatste twee is het de rechter die de grieven van de burger tegen een overheidsbesluit of -handeling beoordeelt. 

Met name op het gebied van subsidies, ruimtelijke ordening, sociale verzekeringen en vergunningen krijgt de burger te maken met de overheid, en dus met het bestuursrecht. Allersma & Wierts kunnen hierin behulpzaam zijn.

 

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.